MŠ Cvrčovice

REŽIM DNE

 6.30     -    9.45                    spontánní hry a řízené činnosti

                                              od 8.00 je dětem podáváno ovoce

 9.15     -   9.45                     svačina

 9.45     -  11.45                    pobyt venku – bude dle aktuálního počasí a  

                                             klimatických podmínek

11.45    -  12.45                    oběd a příprava na odpočinek

12.45    -  13.15                    odpolední odpočinek podle potřeby

13.15    -  16.00                    spontánní hry a řízené činnosti

14.45    -  15.15                    odpolední svačina

–     režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit

–     pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku

–     všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí