MŠ Cvrčovice

A k c e   š k o l y

z á ř í             schůzka s rodiči

                     pouštění draků, táborák – společně s rodiči

                    

 

ř í j e n        vítání občánků

                    divadelní představení- Krtek a Kolo

                    fotografování dětí- Mašek Znojmo

 

l i s t o p a d   Martinská slavnost – lampiónový průvod

                     

 

p r o s i n e c  Mikulášská nadílka v MŠ

                       kulturní program u rozsvěcování vánočního stromu

                       vánoční posezení s rodiči

 

l e d e n         návštěva kostela na Tři krále – prohlídka jesliček

 

ú n o r           dětský karneval

b ř e z e n      návštěva knihovny

                    vítání jara – vynášení Moreny

                    návštěva velikonoční výstavy na odborném učilišti

                    plavání

 

d u b e n       plavání

                    návštěva hasičů Pohořelice

 

k v ě t e n     vítání občánků na OÚ

                     prodejní výstavka knih

                    plavání

                    koncert ZUŠ

                    společný výlet s rodiči

 

č e r v e n     výlet na kolech po okolí

                    cesta za pokladem

                    přenocování v MŠ

                     návštěva 1. třídy ZŠ

                    fotografování dětí

                    slavnostní rozloučení s předškoláky

                    společný táborák s rodiči

 

Start do školy  - Základní škola Loděnice pořádá pro předškoláky 1 x měsíčně program

Plavání           - pro děti 5-ti a 6-tileté 10 lekcí v Plavecké škole-

                       krytý plavecký bazén Vzdělávacího centra obce Vranovice

Edukačně- stimulační skupiny pro předškoláky - systematicky vedené lekce 1x za 14 dní (říjen-březen)