MŠ Cvrčovice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RODIČŮM NOVÝCH DĚTÍ

 

Brzy přivítáme i vaše dítě v mateřské škole. Náš cíl je společný - výchova zdravého a spokojeného dítěte.

 

NEŽ K NÁM PŘIJDE

musí být vyšetřeno dětským lékařem a řádně očkováno.

 

PRVNÍ DNY A TÝDNY

znamenají pro vaše dítě, které dosud bylo v domácí péči značnou změnu v jeho dosavadním životě. Každé dítě se nepřizpůsobuje této změně stejně. Některé děti si rychle zvyknou na nové prostředí, kamarády i učitelky, jiné jsou v prvních dnech smutné, špatně usínají, málo jedí, jsou brzy unavené a snáze onemocní.

V takovém případě však záleží na klidném jednání rodičů i na tom, jak přizpůsobí dosavadní denní rozvrh dítěte programu v mateřské škole, aby se vzájemně doplňovaly. V mateřské škole se předpokládá částečná samostatnost při jídle, mytí a oblékání. Mateřská škola není vybavena vlastním prádlem. Proto je třeba přizpůsobit oblečení dítěte všem potřebám denního programu / zaměstnání v místnosti, vycházce i odpolednímu spánku / i schopnostem a dovednostem dítěte / knoflíky na dobře přístupných místech, jednoduché šněrování bot apod. / Na hracím i vycházkovém oděvu má mít dítě kapsu a v ní vždy ráno čistý kapesník.

 

KAŽDÉ RÁNO

doprovázejte své dítě do mateřské školy a nesvěřujte tento úkol starším nezletilým sourozencům dítěte. Nemůže-li matka, dovede dítě do mateřské školy otec. Nejde jen o bezpečnost dítěte cestou. Informujete proto ráno učitelku o chování dítěte doma, zejména o jakýchkoli odchylkách / nechutenství, řídká stolice, zvýšená teplota /. Onemocní-li nakažlivou chorobou někdo jiný v rodině, ohlaste to také v mateřské škole, často je nutné ponechat v takovém případě dítě doma po určitou dobu, kterou stanoví lékař. Objevíte-li sami doma jakoukoli vyrážku, nebo zjistíte zvýšenou teplotu, nepokoušejte se dítě do školy ,,propašovat.´´ Kromě ohrožení ostatních dětí poškodíte především zdraví vlastního dítěte. O nemocné děti nemůže mateřská škola pečovat. Projeví-li se teplota nebo jiné příznaky onemocnění během dne, musí se matka uvolnit ze zaměstnání a jít s dítětem na prohlídku k lékaři.

 

DOSTATEK ČASU K ZOTAVENÍ

dítěte po nemoci je jednou z nejdůležitějších podmínek jeho dalšího zdravého vývoje. Nenaléhejte proto na lékaře, aby se dítě vrátilo do mateřské školy předčasně. Někdy kvůli jednomu nebo dvěma dnům zameškáte v práci později mnohem delší dobu, nehledě na poškození dítěte dalším onemocněním. Před opětovným přijetím do mateřské školy je nutné vyšetření lékařem.

 

DOSTATEK ČASU PRO DÍTĚ

je to nejdražší, co mu můžete poskytnout. Neprodlužujte proto zbytečně pobyt dítěte v mateřské škole, která mu při nejlepší péči nemůže nahradit citový vztah k rodičům. Dopřejte mu denní společnou procházku, při které čerpá ve vaší společnosti nové podněty pro svůj další tělesný i duševní vývoj. Mateřská škola je jen doplňkem rodinné výchovné péče.

 

NAJDĚTE SI ČAS

i pro dohodu s námi o společném postupu při výchově dítěte, všimněte si vyvěšeného jídelníčku, abyste mohli vhodně doplnit večeři a nebojte se otevřeně projevit učitelkám mateřské školy všechny své pochyby, přání nebo stížnosti.

Většině nesrovnalostí a potíží se dá předejít vzájemnou domluvou.

 

Desatero rad pro rodiče

1. Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16 hod.

2. Do mateřské školy mohou být přijaty jen děti úplně zdravé a po stránce hygienických návyků soběstačné.

3. Dítě s teplotou, průjmem nebo jakoukoliv kožní vyrážkou nemůže být do mateřské školy přijato.

4. Při onemocnění vyhledejte dětského lékaře, který převezme léčení dítěte.

5. Ráno před odchodem vypravujte dítě v klidu, nespěchejte, ke snídani podejte alespoň tekutinu.

6. Dítě oblékejte přiměřeně podle počasí, zbytečně jej nenavlékejte.

7. Dítě potřebuje do mateřské školy: papučky / ne pantofle /, pyžamo, náhradní prádlo

           8. Nedávejte dítěti do mateřské školy sladkosti, žvýkačky, nákladné hračky, řetízky a náušnice z drahých kovů pouze na vlastí riziko.

9. Přihlašování a odhlašování stravy provádějte den dopředu.

10. Neodhlášený oběd máte možnost si vyzvednou do 11.30 hod. do 12.00 hod. Poplatek za stravování se platí na účet

 

 

Co potřebují děti v mateřské škole:

ve třídě : hrací kalhotky s kapsou / ne se šandami /

papučky / ne pantofle /

na spaní - pyžamo

kapesník

hrníček na pitný režim

v zimě : oteplovačky / nepromokavé šusťáky /

čepice, šála, rukavice

do skříňky : náhradní kalhotky – slipy, punčocháče, tepláky, tričko,

papírové kapesníky

 

Na vaše dítě i na dobrou spolupráci

se těší

kolektiv pracovnic Mateřské školy Cvrčovice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  !!!POZOR!!!

Od 1.12.2019 dochází k zásadní změně v odhlašování dětí. Nově se budou děti odhlašovat prostřednictvím SMS na telefonním čísle školní jídelny (+420) 605 834 212. Ve zprávě prosím uvádějte jméno dítěte a dny, na které si přejete dítě odhlásit.

 

Ostatní pokyny pro odhlašování dětí zůstávají beze změn.

 

 Uvedené číslo platí pouze pro stravování, ostatní záležitosti vyřizujte na telefonním čísle mateřské školy. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odhlašování dětí

  • obědy lze odhlašovat vždy nejméně den předem do 16 :00 hodin

  • v pondělí a po dnech volna je možné odhlásit oběd ráno do 7:00 hodin

  • v případě náhlého onemocnění nebo nečekané nepřítomnosti dítěte si rodiče mohou první den nepřítomnosti oběd vyzvednout od 11:30 do 12:00 do vlastních jídlonosičů (POUZE PRVNÍ DEN)

  • pokud je dítě odhlášeno do určitého termínu, další den po tomto termínu se počítá s jeho příchodem (pokud chcete omluvit dítě déle než původně nahlásíte, je nutné znovu dítě odhlásit den předem do 16.00 hodin)

  • při odhlášení na dobu neurčitou, je nutné jeho příchod den předem nahlásit do 16.00 hodin

  • nepřítomému a neodhlášenému dítěti se oběd započítává

Odhlašování obědů:

- do sešitu, který je umístěný na chodbě

Tel. : 519 425 139

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platby stravného a školného

Bezhotovostní platby: číslo účtu: 1385034379/0800

Platby provádějte nejpozději do 25. dne měsíce.

Cena školného: 200,-Kč – celodenní

                         130,-Kč - polodenní

Cena stravného:

Děti 3 – 6 let

  • celodenní: 32,- Kč včetně pitného režimu

  • polodenní: 25,- Kč včetně pitného režimu

 

Záloha na stravné: září, říjen (převodem na účet do 25.9.2019)

Celodenní docházka : 600,-Kč stravné + 200,-Kč školné = 800,-Kč

Celodenní předškolák: 600,-Kč stravné

Polodenní docházka 500,-Kč stravné + 130,-Kč školné = 630,-Kč

Polodenní předškolák 500,-Kč stravné

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.