MŠ Cvrčovice

 Výsledky přijímacího řízení 2020

 

Seznam_přijatých_a_nepřijatých_dětí.pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021

byl právě ukončen.

    - Registrační číslo se zákonní zástupci dozví sms zprávou

    -  Výsledky přijetí či nepřijetí budou zveřejněny do 29.5.2020 na webu nebo na budově MŠ

    - 11. 6. 2020 od 9.30 do 11.30 se bude vydávat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edukační skupinky pro předškoláky

Z důvodu mimořádných opatření kvůli epidemii COVID-19 nebude možné uskutečnit do konce školního roku skupinky pro předškoláky.

Zbylé materiály k posledním třem lekcím budou vloženy dětem do jejich skříněk. Vypracování a kontrola úkolů je dobrovolná. Pokyny k úkolům jsou součástí složek s úkoly.

Děkujeme za pochopení.

0 4512 pencil clipart free pencil clip art classroom clipart

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manuál pro zákonné zástupce

 

Žádáme rodiče, aby si před zahájením docházky do mateřské školy důkladně prostudovali přiložený Manuál pro zákonné zástupce dětí navštěvujících mateřskou školu a v den nástupu přinesli řádně vyplněné a podepsané prohlášení (poslední list manuálu) společně s čestným prohlášením.

Podmínky_provozu_MŠ_Cvrčovice.pdf   (Manuál pro zákonné zástupce dětí navštěvujících mateřskou školu)

čestné_prohlášení_COVID19.pdf   (Čestné prohlášení COVID-19)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

mateřská škola obnoví svůj provoz na základě rozhodnutí zřizovatele dne 18. 5. 2020.

Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány, dle přihlášených dětí, v neměnné skupině a se stálým pedagogickým i provozním personálem, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před COVID 19.

Děti se od převzetí do předání zpět zákonným zástupcům mohou pohybovat v MŠ bez roušky.

2 roušky budou mít děti v šatně v samostatném sáčku a to z důvodu podezření na infekční onemocnění.

Děti přihlašujte k docházce na emailu mateřské školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , na tel. 605 834 212 do 10. 5. 2020.

Prosíme i o zpětnou vazbu, že si děti ponecháte doma.

 

Předávání dětí

Zákonný zástupce při předávání dítěte dodržuje 2m odstup

Zákonným zástupcům je povolen vstup jenom do prostoru šatny

Do prostor mateřské školy vstupují zákonní zástupci dítěte nebo pověřená osoba pouze s rouškou a rukavicemi. Jsou povinni dodržovat 2m odstupy, neshlukovat se a to jak před budovou, na školní zahradě, tak i před pozemkem školy.

Zákonní zástupci předají 18. 5. vyplněné Čestné prohlášení (čestné_prohlášení_COVID19.pdf), bez něho nebudou děti do MŠ vpuštěny. Prohlášení je v dokumentech školy ke stažení nebo k vyzvednutí v MŠ po telefonické domluvě.

Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění

Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou v kanceláři školy, dozor zajistí pedagogický personál. Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli. Po návratu do MŠ bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.

Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude docházet ke zvýšené desinfekci prostor, ale i rukou dětí, proto zvažte, zda děti s atopickým ekzémem nebo respiračními problémy či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat.

Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.

Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

Jelikož jsme ve stavu mimořádných bezpečnostních opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ, pokud nejste pracující a jste doma na rodičovském příspěvku, mateřské dovolené, pracovní neschopnosti, ponechte si děti raději doma.

Nárok na ošetřovné zaniká dnem otevření MŠ, tedy 18.5, pokud má ale zákonný zástupce dítě ve věku do 13 let na ZŠ, může čerpat do 30. 6. ošetřovné na něj.

 čestné_prohlášení_COVID19.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKONČENÍ TRVALÝCH PŘÍKAZŮ

 

Žádáme Vás, abyste ukončili trvalé příkazy na školné a stravné. Následně budeme řešit vyúčtování.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předškoláci - "Učíme se" i doma

Vážení rodiče,
omlouváme se, že v současné době se my učitelé nemůžeme plně věnovat dětem (především předškolákům), jak bychom chtěli. Nynější situace nám to prozatím bohužel nedovolí. Nicméně i přesto chceme, aby se našim předškolákům dostávalo alespoň nějakého "učení". Procvičovat lze totiž i doma s Vámi a proto Vám zde poskytneme některá doporučení na činnosti, které můžete společně dělat.

Návrhy činností:
1. Procvičujte trpělivost při hře, dbejte na důslednost a dokončení hry (např. Dobble, pexeso, puzzle, Člověče, nezlob se, aj.)
2. Rozvíjejte slovní zásobu - povídejte si s dětmi, ptejte se, čtěte pohádky (důležité je porozumění čteného textu), popisujte obrázky
3. Oblast jemné motoriky (úchop tužky)
4. Stříhejte letáky, noviny
5. Kreslete si, mluvte s dětmi
6. Pozorujte probouzující se jarní přírodu
7. Domácí úkol - vytvořte společně s dětmi koláž o vašem pobytu doma (vystřižené/nakreslené obrázky - co jste dělali)


Doufáme, že se všichni co nejdříve zase uvidíme a budeme se těšit!
Kolektiv MŠ :-)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

     Upozornění!!!!

 

Na základě rozhodnutí zřizovatele obce Cvrčovice, bude Mateřská škola Cvrčovice 18, v rámci doporučení MZČR, které vydalo mimořádné opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě, od úterý 17. 3. 2020

až do odvolání uzavřena.

Vážení rodiče, žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, si budete moci vyzvednout v ředitelně MŠ po tel. domluvě na tel. čísle (+420) 605 834 212

V případě potřeby pište na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo volejte na tel. č. 605 834 212

Sledujte stránky mateřské školy (www.cvrcovicems.cz) a MZČR a MŠMT

Ve Cvrčovicích dne 17. 3. 2020 Elena Danková, ředitelka

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  UPOZORNĚNÍ!!!

Z důvodu uzavření Základní školy ve Vranovicích (do odovolání) je přerušen plavecký výcvik. O náhradním termínu vás budeme informovat.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAVÁNÍ

Od 4.3.2020 bude pro nahlášené děti probíhat každou středu výuka plavání. Odjezd autobusem na plavání bude od MŠ v 8:20. Voďte, prosím, děti nahlášené na plavání nejpozději v 8 hodin, aby se stihly nasvačit. 

V batůžku musí mít děti připravené plavky, ručník, obuv k bazénu a dívky také plaveckou čepici a gumičku do vlasů.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edukační skupinky pro předškoláky

Lekce pro předškoláky jsou do odvolání zrušeny, o náhradních termínech budete informováni na stránkách MŠ. Děkujeme za pochopení!

0 4512 pencil clipart free pencil clip art classroom clipart

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  !!!POZOR!!!

Od 1.12.2019 dochází k zásadní změně v odhlašování dětí. Nově se budou děti odhlašovat prostřednictvím SMS na telefonním čísle školní jídelny (+420) 605 834 212. Ve zprávě prosím uvádějte jméno dítěte a dny, na které si přejete dítě odhlásit.

 

Ostatní pokyny pro odhlašování dětí zůstávají beze změn.

 

 Uvedené číslo platí pouze pro stravování, ostatní záležitosti vyřizujte na telefonním čísle mateřské školy. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odhlašování dětí

  • obědy lze odhlašovat vždy nejméně den předem do 16 :00 hodin

  • v pondělí a po dnech volna je možné odhlásit oběd ráno do 7:00 hodin

  • v případě náhlého onemocnění nebo nečekané nepřítomnosti dítěte si rodiče mohou první den nepřítomnosti oběd vyzvednout od 11:30 do 12:00 do vlastních jídlonosičů (POUZE PRVNÍ DEN)

  • pokud je dítě odhlášeno do určitého termínu, další den po tomto termínu se počítá s jeho příchodem (pokud chcete omluvit dítě déle než původně nahlásíte, je nutné znovu dítě odhlásit den předem do 16.00 hodin)

  • při odhlášení na dobu neurčitou, je nutné jeho příchod den předem nahlásit do 16.00 hodin

  • nepřítomému a neodhlášenému dítěti se oběd započítává

Odhlašování obědů:

- do sešitu, který je umístěný na chodbě

Tel. : 519 425 139

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platby stravného a školného

Bezhotovostní platby: číslo účtu: 1385034379/0800

Platby provádějte nejpozději do 25. dne měsíce.

Cena školného: 200,-Kč – celodenní

                         130,-Kč - polodenní

Cena stravného:

Děti 3 – 6 let

  • celodenní: 32,- Kč včetně pitného režimu

  • polodenní: 25,- Kč včetně pitného režimu

 

Záloha na stravné: září, říjen (převodem na účet do 25.9.2019)

Celodenní docházka : 600,-Kč stravné + 200,-Kč školné = 800,-Kč

Celodenní předškolák: 600,-Kč stravné

Polodenní docházka 500,-Kč stravné + 130,-Kč školné = 630,-Kč

Polodenní předškolák 500,-Kč stravné

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.